top
Sáng tạo, thân thiện và dung dị !

Thu Sport - Quận 1

Toàn cảnh thiết kế phòng trưng bày
 
Toàn cảnh bố trí phòng trưng bày và kinh doanh của Thu Spot
 
Khu vực trưng bày sản phẩm
 
Khu vực trưng bày sản phẩm
 
Bố trí khu vực phòng ăn
 
Khu vực phòng ăn
 
Bố trí khu vực phòng khách
 
Khu vực phòng khách
 
Bố trí khu vực trưng bày và phòng ăn
 
Toàn cảnh khu vực phòng ăn & trưng bày 
 
Bố trí khu vực trưng bày sản phẩm thể thao
 
Khu vực trưng bày sản phẩm thể thao
 
Thiết kế nhìn từ phía bên ngoài
 Công trình nhìn từ phía bên ngoài
Nội thất bên trong công trình sau khi thi công
Toàn cảnh thiết kế nội thất bên trong
Nguồn: AGPCons.vn
 

zalo
Gọi Điện Gọi điệnTư Vấn SMS Chỉ ĐườngChỉ Đường